Nieuwe vrijstellingsregeling B-rijbewijs elektrische bestelauto

Er komt een nieuwe vrijstellingsregeling voor het gebruik van zwaardere, elektrisch aangedreven bestelauto’s voor het goederenvervoer.

Een verzoek om deze voertuigen met een B-rijbewijs te mogen besturen, is door de Europese Commissie goedgekeurd. De nieuwe regeling zal naar verwachting in de loop van volgend jaar in werking treden.

Oude regeling

De nieuwe regeling treedt in de plaats van een eerdere regeling uit 2010. Op basis daarvan mochten elektrische voertuigen tot een maximum gewicht van 7,5 ton met een B-rijbewijs worden bestuurd. Die regeling is op 1 januari 2016 geëindigd.

Volledig elektrisch

Voor een nieuwe regeling was toestemming van de Europese Commissie nodig. Die is er nu. Dit betekent dat Nederland bepaalde elektrische voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kg mag uitsluiten van de rijbewijsregelgeving. Een B-rijbewijs is voldoende om deze voertuigen, die vanwege de benodigde accu’s een hoger gewicht hebben dan gewone voertuigen, te mogen besturen. Het gaat hier om volledig elektrisch aangedreven motorvoertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, zonder aanhangwagen.

Maximaal gewicht van 4.250 kg

Het besluit mag geen impact hebben op de verkeersveiligheid. Daarom is er een aantal voorwaarden aan de vergunning verbonden. Zo is de maximum massa van de voertuigen beperkt tot 4.250 kg. De ontheffing is ook alleen binnen Nederland van kracht en deze geldt tot uiterlijk 31 december 2022. Een belangrijk punt is verder dat de bestuurder van het voertuig een speciale opleiding van minstens 5 uur moet hebben gevolgd voor het besturen van een elektrisch voertuig van meer dan 3.500 kg. Nederland moet daarnaast aan de Europese Commissie verslag uitbrengen over het verloop van de nieuwe regeling.

Medio 2018 gereed

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat het streven is om deze medio 2018 gereed te hebben. Hiervoor moet onder meer de rijbewijsregelgeving worden aangepast. Ook zal er de komende tijd afstemming zijn over de invulling van de opleiding en de wijze van monitoring en verslaglegging van de nieuwe regeling.