Verkeersborden nieuw per 01 juli 2017

Op 1 juli 2017 werden er nieuwe verkeersborden ingevoerd.

De veertien nieuwe gebodsborden moeten deelnemers aan het verkeer meer duidelijkheid verschaffen over onder andere uitwijkmogelijkheden bij smalle wegen en speciale doelgroepstroken voor vrachtauto's en lijnbussen. De nieuwe verkeersborden zijn specifieker, waardoor algemene gebodsborden met een onderbord in sommige situaties niet meer nodig zijn.

Verkeersborden F11 t/m F22 en L20/L21

Verkeersbord F11

Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden) uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.

Geldt ook voor heftrucks, graafmachines e.d.

Verboden voor andere bestuurders.

Verkeersbord F12

Einde verplicht gebruik voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.

Verkeersbord F13

Rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.

Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

Verkeersbord F14

Einde rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.

Verkeersbord F15

Rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van trams.

Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

Verkeersbord F16

Einde rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van trams.

Verkeersbord F17

Rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams.

Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

Verkeersbord F18

Einde rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams.

Verkeersbord F19

Verplichte rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen.

Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

Verkeersbord F20

Einde verplichte rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen.

Verkeersbord F21

Verplichte rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's.

Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

Verkeersbord F22

Einde verplichte rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's.

Verkeersbord L20

Uitsluitend toegepast op wegen buiten de bebouwde kom met een breedte van minder dan 4 meter.

Geplaatst aan de rechterkant, haaks op de as van de rijbaan, op ca 20 meter voor de uitwijkplaats.

Verkeersbord L21

Uitsluitend toegepast op wegen buiten de bebouwde kom met een breedte van minder dan 4 meter.

Geplaatst aan de linkerkant, haaks op de as van de rijbaan, op ca 20 meter voor de uitwijkplaats.