Aanvullende maatregelen CBR 2022

Het CBR neemt aanvullende maatregelen

  1. om het verzuim verder terug te dringen en meer examinatoren te werven.
  2. Daarnaast is besloten dat er vanaf het einde van de zomer een stimulans komt om ervoor te zorgen dat kandidaten pas examen doen als ze er klaar voor zijn. Dit betekent dat we extra wachttijd voor kandidaten introduceren en dat autokandidaten langer moeten wachten bij een derde of volgende rijexamen. Zo krijgen ze meer voorbereidingstijd. Dat ondersteunt de wens van alle partijen dat jongeren kiezen voor een goede rijopleiding met voldoende lessen en een zorgvuldige voorbereiding. Bij een goede examenvoorbereiding slagen meer kandidaten in één keer, en zijn er dus minder examenplekken nodig voor herexamens. Nu slaagt iets meer dan de helft van de kandidaten voor het autopraktijkexamen.

Maatregelen voor kandidaten na zakken
Vanaf 1 september geldt het volgende voor kandidaten:

  • Zak je voor het praktijkexamen bromfiets, brommobiel, motor verkeersdeelneming of auto met aanhangwagen? Dan kun je op zijn vroegst na 4 weken weer afrijden.
  • Zak je de eerste keer voor het praktijkexamen auto? Dan kun je op zijn vroegst na 4 weken weer afrijden.
  • Zak je twee keer of vaker voor het praktijkexamen auto? Dan kun je op zijn vroegst na 15 weken weer afrijden. Op dit moment ligt de gemiddelde reserveringstermijn bij herexamens rond de 9 weken.

Over deze maatregelen krijgen de autokandidaten komende week een persoonlijke e-mail van ons.

Reserveringsregels aangepast voor rijscholen
Verder wil het CBR dat de examenplekken zo eerlijk mogelijk worden verdeeld onder de rijscholen. Daarom worden de reserveringsregels op TOP internet aangepast voor de categorieën auto, motor, bromfiets, brommobiel en auto met aanhangwagen.

Vanaf 29 mei:

  • Als u een praktijkexamen of toets reserveert, dan heeft u 48 uur de tijd om die gratis te annuleren. Als het praktijkexamen of toets binnen vier weken is, kan annuleren niet meer, net als nu.
  • De geldigheid van een nieuwe machtiging vervalt na 12 maanden; dit geldt óók voor de theorie-examens auto, motor, bromfiets en recreatievaart. U kunt dan alleen een reservering voor uw kandidaat maken vóór de einddatum van die machtiging. Bij alle bestaande machtigingen vervalt de geldigheid automatisch op 29 mei 2023.Voor het einde van de geldigheid krijgt een kandidaat automatisch bericht van ons dat hij zijn machtiging kan verlengen indien nodig. De afloopdatum van de machtiging kunt u zien op TOP internet bij de info van de aanvraag.Na het rijden van een toets vervalt de machtiging hiervoor automatisch sinds 21 maart.
  • Een kandidaat kan u geen machtiging meer geven voor een toets of praktijkexamen, als hij al is geslaagd voor die examencategorie. Heeft u op dit moment machtigingen van kandidaten die al zijn geslaagd, dan worden die op 29 mei verwijderd uit ons reserveringssysteem. Dit geldt voor reserveringen vanaf 7 juni.
  • U kunt geen toets meer reserveren voor een kandidaat ná een gepland praktijkexamen. Heeft u vanaf 7 juni toetsen na een praktijkexamen gereserveerd, dan worden die op 29 mei verwijderd uit ons reserveringssysteem. We informeren de betreffende kandidaten hierover.

Met vriendelijke groet, CBR divisie Rijvaardigheid