Over John

Mijn naam is John Fischer, een spontane, flexibele, vlotte en zeer geduldige man die is geboren op 7 april 1971.

 

Twee van mijn passies zijn auto's en mensen.

Ik vind het leuk om de mensen maar in het bijzonder de jeugd iets te leren, iets waar ze wat aan hebben in hun toekomst. Vandaar dat ik deze twee passies heb gecombineerd.

Na een aantal jaren bij een andere rijschool in Emmen te hebben gewerkt heb ik op 1 januari 2012 het gaspedaal van mijn eigen rijschool ingetrapt.

 

Mijn motto is: Veiligheid, Zelfstandigheid en Vlot (VZV).

Deze drie dingen probeer ik ook over te brengen op de mensen die bij mij hun rijbewijs gaan halen. Niet alleen wat betreft het autorijden/verkeer maar ook in hun dagelijks leven.

Daar ik veiligheid bijzonder belangrijk vind zorg ik er altijd voor dat het werkmateriaal (dus mijn lesauto’s) in zeer goede conditie zijn. Niet alleen moet de beginnende bestuurder leren dat veiligheid in het verkeer voor alles gaat maar ook dat de auto’s waarmee je de weg op gaat de eerste stap naar deze veiligheid is. Ik hoop dan ook dat een ieder die bij mij zijn/haar rijbewijs haalt deze les mee neemt in hun dagelijkse leven.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

My name is John Fischer, a spontaneous, flexible, smooth and very patient man who was born on April 7, 1971.

 

Two of my passions are cars and people.

I like to teach people, especially the youth, something that will help them in their future. That's why I combined these two passions.

After working for a number of years at another driving school in Emmen, I stepped on the accelerator of my own driving school on January 1, 2012.

 

My motto is: Safety, Independence and Smooth (SIS).

I also try to convey these three things to the people who will get their driver's license from me. Not only in terms of driving/traffic but also in their daily lives.

Since safety is particularly important to me, I always make sure that the work equipment (i.e. my teaching cars) is in very good condition. Not only must the novice driver learn that safety in traffic comes first, but also that the cars you take to the road are the first step towards this safety. I therefore hope that everyone who gets their driver's license from me will take this lesson with them in their daily lives.