Op meer plaatsen max 30 km/uur

Op meer plaatsen max 30 km/uur 
Er wordt al jaren gesproken over een verlaging van de algemene maximumsnelheid van 50 km/uur binnen de bebouwde kom. Zo nam de Tweede kader in oktober 2020 een motie aan om de 30 km/uur als nieuwe standaard in te voeren. Wanneer de 30-km per uur regel daadwerkelijk wordt ingevoerd is nog niet bekend. In dit SWOV-rapport lees je meer over de verkeerskundige achtergrond achter de maatregel.

Wat er - naar alle waarschijnlijkheid - in 2023 wel staat te gebeuren, is dat in steeds meer gemeenten een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt ingesteld binnen de bebouwde kom, zonder dat de wetgeving al is aangepast. Dit kan namelijk door gemeenten zelf bepaald worden.

Bij Veilig Verkeer Nederland zijn we een voorstander van een nieuwe 30km/uur-norm, met mogelijke uitzonderingen voor doorgaande wegen. Hoe lager de snelheid, hoe korter de remweg én hoe lager de impact bij een ongeluk. Bij een maximale snelheid van 30 km/uur is de overlevingskans van een voetganger bij een botsing met een auto 95%. Dat is 10% hoger dan bij 50 km/uur. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In more places max 30 km/h
There has been talk for years about a reduction of the general speed limit of 50 km/h in built-up areas. For example, in October 2020, the Second Framework adopted a motion to introduce the 30 km/h as the new standard. It is not yet known when the 30 km per hour rule will actually be introduced. In this SWOV report you can read more about the traffic background behind the measure.

What - in all probability - will happen in 2023 is that a maximum speed of 30 kilometers per hour will be set in built-up areas in more and more municipalities, without the legislation having already been amended. This can be determined by municipalities themselves.

At Veilig Verkeer Nederland we are in favor of a new 30 km/h standard, with possible exceptions for through roads. The lower the speed, the shorter the braking distance and the lower the impact in the event of an accident. At a maximum speed of 30 km/h, the chance of survival of a pedestrian in a collision with a car is 95%. That is 10% higher than at 50 km/h.