Intest/proefles

Alvorens je een pakket bij ons kiest, kun je een vrijblijvende proefles nemen. Deze kost € 49,05 in 2023 en € 50,40 in 2024.

GRATIS bij afname van een pakket. Zie onze prijslijst onder "Waarom HAPPY WHEELS".

https://www.rijschoolhappywheels.nl/waarom-happy-wheels/onze-prijzen

Wat kun je verwachten van een intestproefles?

1. Een proefles duurt maximaal 1,5 uur inclusief een evaluatiegesprek.

2. Tijdens deze proefles kijken wij naar jouw rij-niveau, gedrag en aanleg voor het autorijden.

3. Voor jou is het tevens een prima gelegenheid kennis te maken met je instructeur, zodat je zelf kunt beoordelen of er een klik is en of je vertrouwen hebt in een goede samenwerking.

4. Na deze introductieles krijg je een vrijblijvend advies tijdens het evaluatiegesprek. We verplichten je dus nergens toe.

5. Een proefles moet vooraf betaald worden. Hetzij per bank, hetzij contant vooraf de proefles.

6. Mocht je besluiten om bij ons te gaan lessen (bij afname van een pakket) dan zal het betaalde bedrag worden verrekend op de factuur.

7. Tijdens het evaluatiegesprek zal het traject besproken worden. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Before you choose a package with us, you can take a free trial lesson. This costs € 49,05 in 2023 and € 50,40 in 2024.

FREE with purchase of a package. See our price list under "Why HAPPY WHEELS".

https://www.rijschoolhappywheels.nl/why-happy-wheels/our-prices 

What can you expect from an intest trial lesson?
1. A trial lesson lasts a maximum of 1.5 hours, including an evaluation interview.

2. During this trial lesson we look at your driving level, behavior and aptitude for driving.

3. It is also an excellent opportunity for you to meet your instructor, so that you can assess for yourself whether there is a click and whether you have confidence in good cooperation.

4. After this introductory lesson you will receive free advice during the evaluation interview. We therefore do not oblige you to anything.

5. A trial lesson must be paid in advance. Either by bank or cash.

6. If you decide to take lessons with us (when purchasing a package), the amount paid will be deducted from the invoice.

7. The process will be discussed during the evaluation interview.