FAQ CORONA

geüpdatet 23-2-2021:

 

 Vanaf 3 maart is voor de rijscholen de lockdown opgeheven. WE MOGEN WEER RIJLESSEN!!!

 

Geldigheid theorie certificaat:

Theorie examen die verlopen: tussen 1/10'20 en 30/4'21 worden verlengd tot 1/10'21

 

Mondkapjes plicht: De leerling krijgt van de rij instructeur een mondkapje.

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje in de lesauto voor zowel leerling als rijinstructeur verplicht.
Het CBR stelde het gebruik van mondkapjes in de lesauto eerder al verplicht voor wie praktijkexamen wil doen.

 • Een faceshield is geen mondkapje maar een aanvulling op het mondkapje.

 

Huisregels:    Huisregels Rijschool Happy Wheels en het CBR:

 • De instructeur dient voorafgaand aan elke les de Corona vragen te stellen aan de leerling. Is het antwoord op 1 vd vragen JA dan kan de les niet doorgaan. Wij gaan er vanuit de de leerling de vragen naar eerlijkheid beantwoord.
 • Registratieplicht van start- en eindtijd en toestemming GGD per rijles.
 • Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.
 • Voorafgaand en tussen elke rijles wordt het voertuig schoongemaakt en gelucht.
 • Mondkapjes zullen verplicht zijn tijdens de rijles. Dus opzetten en afdoen buiten de lesauto. Het gehele lesuur (van huis tot huis, voorin en achterin in de lesauto) dient deze op te blijven.
 • Voorafgaand aan de rijles dien je buiten de lesauto de handen met handgel/zeep te desinfecteren.
 • Bij ziekte zoals hieronder beschreven en anderen symptomen graag vroegtijdig afmelden (dan ben je de rijles niet kwijt).
 • De roosters dienen voor uiterlijk zaterdagochtend 9:00 uur gemaild worden zodat er zaterdag een planning gemaakt kan worden en gemaild.
 • Geen rijles / contact: Houdt rekening met de 10 dagen quarantaine na een positieve Corona/GGD test. Geen rijles, geen examen (toetsen etc) vanaf het moment dat je symptomen vertoont(of vermoeden dat je corona hebt). Annuleer dus tijdig je rijles, toetsen examen etc. Dit om verspreiding en lockdown rijschool tegen te gaan. Hierbij dan ook het dringende verzoek om bij ziekte (tijdig) telefonisch af te melden. Wij rekenen hierbij op eigen verantwoordingsgevoel van elk van de leerlingen.
 • In de lesauto mogen alleen de instructeur en de leerlingen plaatsnemen die een afspraak hebben. Dus geen derden (zoals familie, vrienden of kennissen van de leerling/instructeur).

 

Voorwaarden CBR praktijkexamen:

Sinds maandag 19 oktober neemt het CBR geen praktijkexamen of rijtest meer af als tijdens de rijlessen door opleider en leerling geen mondkapje is gedragen. Dat besluit werd in samenspraak met de brancheverenigingen genomen. Het CBR heeft de verplichting opgenomen in hun hygiëneprotocol.

Er wordt voorafgaand aan het examen aan de leerling of een mondkapje is gedragen tijdens de lessen.
Het gebruik van faceshields wordt door het CBR niet toegelaten.
Wel mogen instructeurs tijdens de les eten en drinken.
 

Als je praktijkexamen komt doen, dan vragen we je om op het volgende te letten:

 • Alleen jijzelf kunt je examen of toets annuleren of verplaatsen als je coronaklachten hebt. Of als je uit een gebied komt, dat op het moment dat je daar was code-oranje had. Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan drie weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). Daarvoor bel je met de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Ook informeer je jouw rijschool.
 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor je examen naar de parkeerplaats van het CBR. Dan kan de auto ook gelucht worden. Dat helpt tegen verspreiding van het virus. Voor het examen wordt het voertuig ten minste 7 minuten gelucht door ramen en/of portieren open te laten staan. Er mogen dan geen mensen in het voertuig zitten. Als het examenvoertuig niet goed gelucht is, kan de examinator besluiten om het examen niet door te laten gaan.
 • Je examinator komt naar je toe op onze parkeerplaats. Die houdt dan het begingesprek. In een klein aantal gevallen wordt het begingesprek vanaf 14 september 2020 weer binnen gehouden. Daarbij gaat het om faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid en aangepaste . examens (AA). De rijinstructeurs mogen daar dan niet bij zijn.
 • Tijdens het examen maken jij en de examinator gebruik van een mondkapje. Je krijgt dit mondkapje van het CBR.
 • Tip: oefen het gebruik van een mondkapje tijdens de rijles. Dat kan de spanning tijdens het examen verlagen.
 • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan de examinator geeft.
 • De examinator stelt je vijf vragen over je gezondheid en bepaalt hiermee of het examen door kan gaan.
 • Voor het examen maak je jouw deel van de auto schoon (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, sluiting gordel). De examinator maakt het deel van de auto schoon waar hij zit.
 • Je instructeur rijdt niet mee tijdens het examen. Er kan ook geen tolk meerijden. De tolk kan wel via een telefoonverbinding de opdrachten van de examinator vertalen. Meerijden is wél toegestaan voor rijinstructeurs in opleiding voor hun WRM-stage en voor examinatoren in opleiding. Daarnaast mag een derde persoon in de auto zitten bij examens voor directiechauffeur en RIS-begeleidingen voor rijinstructeurs.
 • Let op: De tolk moet fysiek aanwezig zijn op de examenlocatie. De kandidaat, tolk en examinator ontmoeten elkaar buiten bij het examenvoertuig. De tolk laat hier zijn tolkenpas zien. Of, als de instructeur optreedt als tolk, de WRM-pas.
 • Vanaf 14 september 2020 kan je rijinstructeur aanwezig zijn bij het eindgesprek. Dat gesprek gebeurt dan buiten bij het voertuig. Daarbij houdt iedereen anderhalve meter afstand van elkaar. Bij slecht weer kunnen de examinatoren per examenplaats en per examen besluiten om het eindgesprek gewoon binnen te houden. In dat geval kan je rijinstructeur er niet bij zijn, omdat binnen maar een beperkt aantal mensen is toegestaan. Dit met uitzondering van faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid, aangepaste examens (AA), rijvaardigheidsonderzoeken, rijtesten en praktijkexamens voor het beroepsvervoer. Wel is het mogelijk dat je rijinstructeur het eindgesprek volgt via jouw mobiele telefoon. De telefoon van de instructeur staat hierbij op ‘mute’. Dit zorgt voor rust in de examenzaal.

Als je theorie-examen komt doen, dan vragen we je om op het volgende te letten:

 • We zorgen dat er in de examenzaal minstens één lege stoel, dat is meer dan 1,5 meter, tussen iedere kandidaat zit. Kom je een theorie-examen doen, dan vragen we je om op het volgende te letten:
 • Alleen jijzelf kunt je examen annuleren of verplaatsen als je coronaklachten hebt. Of als je uit een gebied komt, dat op het moment dat je daar was code-oranje had. Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan drie weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). Daarvoor bel je met de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Hier zijn geen extra examenkosten aan verbonden.
 • Zorg dat je 15 minuten voor de start van je examen op de locatie bent. Kom niet eerder naar binnen.
 • Onze medewerker stelt je vijf vragen over je gezondheid en bepaalt hiermee of het examen door kan gaan.
 • Gebruik je de aanmeldzuil; maak dan eerst het beeldscherm schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
 • Gebruik je een kluisje; maak deze dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
 • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan een medewerker van het CBR geeft.
 • Je kunt je tafel en beeldscherm voor de start van je examen schoonmaken met het aanwezige schoonmaakmiddel.
 • Je kunt tijdens het examen geen vragen stellen.

 

Symptomen Corona:

De meestvoorkomende symptomen:
koorts
droge hoest
vermoeidheid


Minder vaak voorkomende symptomen:
pijn in het lichaam
keelpijn
diarree
bindvliesontsteking
hoofdpijn
aangetast smaak- of reukvermogen
huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen


Ernstige symptomen:
kortademigheid of ademhalingsproblemen
pijn of druk op de borst
aangetast spraak- of bewegingsvermogen
Zoek direct medische hulp als u ernstige symptomen heeft. Bel altijd eerst voordat u uw huisarts of een zorginstelling bezoekt.

Mensen met lichte tot matige symptomen die verder gezond zijn, moeten thuis uitzieken.
Het duurt gemiddeld vijf tot zes dagen tot een besmette persoon symptomen vertoont. In sommige gevallen verschijnen de symptomen pas na veertien dagen.